กัญชีวา

เราเป็นทีมที่เชี่ยวชาญด้านการปลูกกัญชาในอาคารแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์ระดับ MEDICAL GRADE ที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ

ganchiva

กัญชาออร์กานิค ทางเลือกเพื่อช่วยผ่อนคลาย

มนุษย์รู้จักนำกัญชามาใช้เป็นยากันอย่างแพร่หลายในยุคสมัยหนึ่ง ต่อมาเมื่อกัญชาถูกควบคุมให้เป็นยาเสพติดจึงถูกระงับการใช้ในวงการแพทย์ไป จนเมื่อมีนักวิทยาศาสตร์ ได้มาไขปริศนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์สมัยใหม่ กัญชาจึงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง รวมถึงในประเทศไทยได้อนุญาตให้ ปลูกและนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และปลดล๊อคให้บางส่วนของกัญชา ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป

Our BLOG

วิธีปลูกกัญชา และเรื่องน่ารู้สำหรับคนอยากปลูกกัญชา มีสายพันธุ์อะไรบ้าง มีวิธีปลูกกัญชาอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดี ให้ถูกกฎหมาย และขั้นตอนการจดแจ้ง

การล่าฟีโนกัญชา

การเพาะปลูกแบบเลือกสรรถือเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของอารยธรรม นับตั้งแต่ยุคแรก ที่ผู้คนได้เลือกพืชตามลักษณะและคุณภาพของตน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ผลไม้ที่หวานกว่า ผักที่ใหญ่ขึ้น

โคลนนิ่งกับออโต้?

การปลูกกัญชานั้นน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะคุณสามารถทดลองได้หลายวิธีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ผู้ปลูกกัญชาได้คิดค้นเทคนิคมากมายในการเพิ่มผลผลิต THC การโคลนต้นกัญชาได้รับความ สนใจเป็นอย่างมาก เพราะมันจะทำให้คุณมีต้นกัญชาเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติในราคาเท่าเดิม

การปลูกแบบ Sea of green

แนวคิดในการปลูกต้นกัญชาขนาดเล็กจำนวนมาก แทนที่จะปลูกต้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ต้น ข้อดีคือคุณสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าเพราะแต่ละต้นไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับจำนวนหน่อที่เท่ากัน หากแต่ละต้นต้องการต้นไม้ใหญ่เพียงครึ่งเดียว ก็ใช้เวลาเก็บเกี่ยวน้อยลงมาก!

กัญชากับกฎหมายไทย

สูบกัญชาได้

ไม่มีความผิดกฎหมายยาเสพติด

ขายส่วนของพืชได้

ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายยาเสพติด แต่การขายเมล็ดพันธุ์และกิ่งต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช

ปลูกกัญชาได้

ปลูกกัญชาที่บ้านและทำเชิงพาณิชย์ ได้ แต่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ปลูกกัญ หรือเว็บไซต์ของ อย. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผสมในอาหารได้

ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อจำหน่ายได้ เฉพาะส่วนที่กำหนดในการประกาศของ สธ. คือ เมล็ดกัญชง, น้ำมันจากเมล็ดกัญชง, โปรตีนจากเมล็ดกัญชง, ลำต้น, เส้นใย, กิ่งก้าน, ราก และใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

Our works

ข้อควรระวังในการใช้กัญชา

การสูบหรือเสพกัญชาอาจทำให้คนหัวเราะโดยไม่มีสาเหตุชั่วขณะ หลงลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามวินาทีก่อน และอยากกินขนมขบเคี้ยว (รวมทั้งของหวาน) แม้ว่ายังไม่เคยมีรายงานการเสียชีวิตจากการเสพเกินขนาด แต่กัญชาโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ออกฤทธิ์แรงในปัจจุบัน ยังถือเป็นยาแรงและในบางกรณีอาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้เช่นกัน (เช่น ก่อให้เกิดอันตรายเกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นต้น)

ganchiva